gia vị băng

Ice Spice là một rapper có tài sản ròng trị giá 2 triệu USD. Ice Spice lần đầu tiên được công nhận vào mùa hè năm 2022 với bài hát 'Munch (Feelin' U),