Bijan Pakzad

Giá trị tài sản của Bijan Pakzad: Bijan Pakzad là một nhà thiết kế quần áo nam và nước hoa người Iran có giá trị ròng 50 triệu USD. Bijan Pakzad, người được công chúng biết đến

Ranbir Suri

Giá trị tài sản ròng của Ranbir Suri: Ranbir Suri là một doanh nhân người Anh có giá trị ròng 70 triệu USD. Ranbir Suri được biết đến rộng rãi như là