Caroline Ellison

Caroline Ellison là một giám đốc điều hành kinh doanh có tài sản ròng trị giá 5 triệu đô la. Caroline nổi tiếng nhờ vai trò trước đây là Giám đốc điều hành của công ty giao dịch tiền điện tử Alameda Research.